Vagyonvédelmi, személyvédelmi és egyéb szolgáltatásaink
  • Áruházak, üzletterek, intézmények, irodaházak, szállodák, telephelyek, építési területek őrzése-védése képzett biztonsági őrökkel, kutyás alkalmazottakkal.
  • Gépkocsi parkolók, vagyontárgyak, áruk, félkész - és késztermékek teljes körű védelme, őrzése.
  • Komplex biztonsági rendészeti - portai szolgálatok felállítása, szervezése és működtetése.
  • Kongresszus, kulturális és egyéb rendezvények, koncertek, zenés, táncos rendezvények felügyelete és rendjük biztosítása.
  • Önvédelmi képzés magánszemélyek, ill. intézmények őreinek részére.
 
Szolgálati díjban foglalt vállalások
  • Cégünk tevékenységéhez szükséges felelősség - és szakmai biztosítással rendelkezik, valamint az Országos Szakmai Kamaránál is regisztrálva vagyunk.
  • Megbízásaink szakszerű teljesítéséhez megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkatársakat biztosítunk, akik az idevonatkozó törvényi előírásoknak és feltételeknek megfelelnek.
  • Munkatársaink a jóváhagyott munkaköri leírásnak (őrutasításnak) megfelelően látják el szolgálati feladataikat. Betartják a Megbízó által kiadott utasításokat és szabályokat, a helyi elvárásoknak megfelelően.
  • Szolgálatvezetők feladatai; az őrök rendszeres ellenőrzése (ruházat, ápoltság, munkája minősége, és a mindenkori okmányok), az adott területen lévő, megbízó által megjelölt, harmadik személlyel történő kapcsolattartás, felmerülő problémák kezelése, megoldása, szolgálat szervezése.